Onderweg naar een duurzame bezoekerseconomie: praktische toolkit voor organisatieontwikkeling

De toolkit bestaat uit twaalf thema’s waarbinnen diverse activiteiten kunnen worden ondernomen om te werken aan een duurzame bezoekerseconomie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan strategie, bestemmingsmanagement, duurzaam ondernemen, human capital en kennis en inzichten. Deze brochure kan dienen als leidraad en hulpmiddel in de communicatie met stakeholders, intern en extern, om de veranderingen in onze organisaties […]

Agenda Natuurinclusief 2.0 nu beschikbaar

Op 3 november overhandigde Ambassadeur Natuurinclusief André van der Zande de Agenda Natuurinclusief 2.0 aan een aantal leden van de ministerraad. Hiermee wordt er vaart gezet achter het doel richting een natuurinclusieve samenleving in 2050. In de Agenda Natuurinclusief 2.0 worden de stappen voor de komende jaren beschreven. De Agenda is ontwikkeld vanuit een samenwerking […]

Nationale Data Strategie voor Toerisme en Recreatie gepubliceerd

Het afgelopen jaar is onder begeleiding van Rijnconsult gewerkt aan een landelijk gedragen data strategie. Hierbij hebben DMO’s en CMO’s en Destinatie Nederland belangrijke input geleverd. Met de Nationale Datastrategie geeft de Landelijke Data Alliantie (LDA) richting aan het databeleid in de toerisme- en recreatiesector voor de komende jaren van 2024 tot en met 2027. […]

Input regeerakkoord Nederlandse Gastvrijheidssector

Inbreng regeerakkoord Nederlandse Gastvrijheidssector

De Gastvrijheidssector verdient nationale kracht en daadkracht De gastvrijheidssector speelt een essentiële rol binnen de Nederlandse maatschappij en mag niet ontbreken in de verkiezingsprogramma’s van de landelijke partijen. Wij hebben gezamenlijk onderstaande kernboodschap geformuleerd. De sector verdient nationale regie en daadkracht. 𝗚𝗲𝗲𝗳 𝗿𝗲𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝗲, 𝘃𝗲𝗿𝗯𝗹𝗶𝗷𝗳 𝗲𝗻 𝘁𝗼𝗲𝗿𝗶𝘀𝗺𝗲 𝗱𝗮𝗻 𝗼𝗼𝗸 𝗲𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗹𝘄𝗮𝗮𝗿𝗱𝗶𝗴𝗲 𝗽𝗹𝗲𝗸 𝗶𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝘀𝗰𝗵 𝗯𝗲𝗹𝗲𝗶𝗱 𝗲𝗻 […]

Belangrijkste punten Prinsjesdag 2023 m.b.t het werkveld van een DMO/CMO

Op dinsdag 19 september vond Prinsjesdag plaats. De standpunten en plannen voor komend jaar zijn bekend gemaakt en de miljoenennota is voor 2024 gepubliceerd. Uit de troonrede hebben we vier belangrijke punten gefilterd die relevant zijn in ontwikkeling naar een duurzame bezoekerseconomie. Lees hieronder de citaten van de belangrijke punten vanuit de troonrede van Prinsjesdag […]

Hoe kunnen DMO’s bijdragen aan en inspelen op de transitie van het landelijk gebied?

Grote uitdagingen die ruimte vragen Het landelijk gebied in Nederland staat voor grote uitdagingen die ruimte vragen, zoals het ontwikkelen van een duurzame(re) landbouw, waarborging van waterkwaliteit en klimaatbestendigheid, stikstofopgave, woningbouwopgave, het behouden en versterken van cultureel erfgoed, productie van nieuwe energievormen en het verbeteren en beschermen van biodiversiteit. Naar aanleiding van deze grote opgaven […]

Directiebijeenkomst DMO’s en CMO’s Destinatie Nederland

Doorontwikkeling brancheorganisatie Afgelopen woensdag 6 september kwamen directeuren/bestuurders van 40 CMO’s en DMO’s uit heel Nederland bijeen bij Kasteel de Haar. We hebben met elkaar gesproken over belangrijke onderwerpen m.b.t. de doorontwikkeling van de brancheorganisatie Destinatie Nederland. Daarnaast hebben wij input opgehaald voor de onderwerpen van de bestuurlijke agenda. Het doel van de bijeenkomst was om met […]

CBS cijfers Toeristische bestedingen

CBS cijfers toeristische bestedingen

De toeristische bestedingen CBS heeft de nieuwe cijfers met betrekking tot de toeristische bestedingen gepubliceerd. Deze cijfers geven de economische impact van toerisme, van inkomend bezoek en binnenlands bezoek weer. Nieuwe cijfers We hebben de nieuwe cijfers voor je op een rijtje gezet: In 2022 besteedden bezoekers in Nederland 96 miljard euro. Daarmee waren de […]

Onderzoek De internationale bezoeker in beeId: internationaal dagbezoek aan Nederland veel omvangrijker dan tot nu gedacht

Het internationale dagbezoek aan Nederland heeft een grote omvang. Tussen oktober 2021 en september 2022 werden 93,2 miljoen dagbezoeken aan ons land gebracht vanuit de buurregio’s in Duitsland en België. Het jaarlijkse dagbezoek heeft een economische waarde van 10,4 miljard euro. Uit een grootschalig onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en […]