Samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen

Destinatie Nederland werkt al enkele jaren samen met onderwijs- en kennisinstellingen. Zo kunnen we het werkveld van DMO’s/CMO’s met de young professionals van de toekomst verbinden. Hierbij werken we samen aan diverse thema’s, zoals duurzaamheid, data & inzichten en gastvrijheid.
We kunnen zo bovendien twee vliegen in een klap slaan. Als brancheorganisatie zien we het ook als onze taak om deze young professionals te enthousiasmeren voor ons werkveld én hun interesse te wekken om na hun diploma een carrière te starten bij een van onze aangesloten partners.

Wageningen Universiteit

Samenwerking gebied van duurzaamheid. Maar tot nu toe is dat de onderzoeksopdracht van Rafaela geweest en gaven we een presentatie aan die school. We zouden iets kunnen schrijven dat we met WUR werken aan de programmalijn DMO’s & SDG’s en kennisuitwisseling over de veranderende rol van de DMO?

Hogeschool Inholland

Destinatie Nederland zit in de board van de Hogeschool Inholland-vestigingen in Rotterdam, Haarlem en Diemen. We hebben hierin een adviserende rol met betrekking tot het toekomstige curriculum van de hogeschool. Daarnaast wisselen we onderling kennis uit over de ontwikkelingen in de branche en het toeristisch hoger onderwijs.

CELTH

Destinatie Nederland werkt samen met CELTH in het DMO Lab (Data & Development Lab). In 2020 is Destinatie Nederland in samenwerking met CELTH de programmalijn ‘Data & inzichten’ gestart rondom datagedreven werken voor DMO’s. In 2020 heeft het Centre of Expertise DMO’s bevraagd naar de tooling die zij gebruiken om data en inzichten over de bezoeker te verzamelen. Als resultaat leverde deze programmalijn in 2021 een Customer Journey Toolkit, met daarin alle contactmomenten van een DMO en mogelijke bronnen voor dataverzameling. Laatstgenoemde leverde het DMO Databronnen Overzicht op: een overzicht met voor DMO’s relevante databronnen.

Hotelschool The Hague

In 2020 hebben Karoline Wiegerink en Jan Huizing, lectoren City Hospitality van Hotelschool The Hague, samen met Destinatie Nederland aan de ontwikkeling van een visie op gastvrijheid gewerkt. In een co-creatieproject met hospitality professionals van DMO’s werkten we in sessies en werkplaatsprojecten gezamenlijk aan een visie en toolkit voor DMO’s. Samen met Hotelschool The Hague is in 2021 de publicatie Gastvrije bestemmingen tot stand gekomen.

LOGO_Hague_original

NHL Stenden Hogeschool/EFTI*

Met NHL Stenden heeft Destinatie Nederland een samenwerking op het gebied van gastvrijheid, duiding van waarde van de The Tourist Information Centre of the Future (TICs): wat is de sociale/economische/emotionele waarde van een TIC? En wat heeft de TIC in de toekomst nodig? Daarnaast project rondom toekomstscenario’s voor bestemmingen: analyse van de bestemming en vervolgens scenarioplanning op basis van USP’s /uitdagingen bestemmingen..

*EFTI

Het European Tourism Futures Institute (ETFI) is een instituut waar toekomstbeelden worden geschetst voor vrije tijd, recreatie en toerisme. Deze toekomstbeelden maken brancheorganisaties, overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen weerbaarder tegen de onzekerheden in de huidige samenleving. Door middel van toegepast en academisch onderzoek ontwerpen zij strategieën, verdienmodellen en concepten voor de toekomst.

Onze partners in ons netwerk

DMO & CMO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Samenwerkingspartners

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Kennisinstellingen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.