Aanbieding Manifest geef Toerisme en recreatie de ruimte door DMO's aan gedeputeerden provincie
aanbieding-manifest-geef-toerisme-de-ruimte

Netwerkevent Geef toerisme en recreatie de ruimte!

Netwerkevent Geef toerisme en recreatie de ruimte

Overhandiging manifest ‘Geef toerisme en recreatie de ruimte!’ aan gedeputeerden

Maandag 13 februari tijdens het netwerkevent van Gastvrij Nederland en Destinatie Nederland is in Hotels des Indes in Den Haag het manifest ‘Geef toerisme en recreatie de ruimte‘ door Herre Dijkema aangeboden aan gedeputeerden Peter van ’t Hoog (Gelderland) en Roy de Witte (Overijssel). 
 

Oproep aan provincies om toerisme en recreatie de ruimte te geven

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart roepen Gastvrij Nederland en Destinatie Nederland de provincies op toerisme en recreatie de ruimte te geven. Tijdens het netwerkevent ‘Geef toerisme en recreatie de ruimte’ was er een kort inhoudelijk programma waar de uitdagingen, oplossingen en kansen voor de duurzame bezoekerseconome aan bod kwamen. Het programma starten met inleidingen vanuit drie perspectieven; de human capital, het perspectief vanuit een natuurorganisatie en een gemeentelijk perspectief.

Human Capital

Marcel Hielkema, voorzitter VNO-NCW Midden en directeur van Scalabor, ziet de human capital als de grootste uitdaging voor Nederland. Naast de vele uitdagingen zoals de woningbouw, economie, zorg en klimaatverandering zijn deze niet zonder voldoende arbeidskrachten op te lossen. ” Recreatie is voor Hielkema een belangrijke factor voor het vestigingsklimaat van bedrijven en het welzijn van werknemers. “Recreatie zorgt voor herstel van werknemers na een drukke werkweek, het voorkomen van burnouts en geeft gezondheidswinst.” Hielkema had nog een andere belangrijke toevoeging: “Het gastvrijheidsdomein is de meest inclusieve sector die ik ken want recreëren doe je samen. De sector werkt bovendien met iedereen samen en het is een sector waar vaardigheden belangrijker zijn dan diploma’s.”

Ruimer openstellen van het landschap

Vanuit een natuurorganisatie gaf Hank Bartelink, directeur-bestuurder bij LandschappenNL, een perspectief over de natuur en landschap. Groot probleem is volgens Bartelink dat Nederland op slot zit. Een oplossing is het beter en ruimer openstellen van het landschap voor recreatie. “Recht van overpad in landschappen zoals in enkele andere landen gebruikelijk is, kan daar een bijdrage aan leveren.” Door het landschap open te stellen voor recreatie kan de druk op de natuur worden verlicht en kan het boeren in het landschap een aanvullend verdienmodel geven.

Vrijetijdseconomie draagt bij aan brede welvaart

Vanuit de Gemeente Apeldoorn sprak Jeroen Joon, Wethouder EZ hij stelde dat de vrijetijdseconomie bijdraagt aan brede welvaart in Nederland. “We moeten als sector daarom veel breder kijken dan alleen het economische model. De sector draagt bij aan leefomgeving, veiligheid, werkgelegenheid, gezondheid en welbevinden.” Joon geeft aan dat een goede mix tussen bewoners en bezoekers op de bestemming essentieel is.

Introductie Rob van Gijzel

Tijdens deze bijeenkomt is Rob van Gijzel de nieuwe voorzitter van de Samenwerkingskoepel Gastvrijheidsdomein aan de aanwezigen geïntroduceerd. Rob Van Gijzel gaat met de sector onderzoeken wat de grote maatschappelijke veranderingen betekenen voor de vraag naar recreatie en hoe dat in het aanbod moet doorwerken. “We hebben met een enorme transitie te maken en in dat proces moet iedereen zijn bijdrage leveren.” Maar het vraagt ook gezamenlijke uitdagingen en Van Gijzel ziet dat gezamenlijke doel nog niet. “Problematisch is dat vooral het aanbod nu aan tafel zit en de vraag (de consument) voor wie we het allemaal doen niet.”

Grote uitdagingen voor bestuurders en ondernemers

Aansluitend vond het panelgesprek plaats waar ondernemer Tim Slager (directeur Molecaten), René Peters (Tweede Kamerlid CDA), Peter van ’t Hoog (gedeputeerde provincie Gelderland) en Roy de Witte (gedeputeerde provincie Overijssel) in gesprek met elkaar gingen over de vraag “Is er nog ruimte voor recreatie in de provincie?”‘

Peter van ’t Hoog ziet een strijd om de beschikbare ruimte voor zich. Voor de vrije tijd is het essentieel om niet alleen het eigen gebied in de etalage te zetten maar ook dat van collega’s. Om op deze manier de ruimte te vergroten en de drukte te spreiden. Daarnaast moeten ontvangstlocaties worden geconcentreerd in plaats van gespreid over het gebied. Hij ziet een omslag van kwantiteits- naar kwaliteitsdenken. “De transitie waar het landelijk gebied voor staat geeft ook een enorme kans.”

Tim Slager gaf aan dat de vrijetijdssector zelf met plannen moet komen. Het omvormen van vakantieparken voor woningen kan niet op zijn steun rekenen. Hierdoor gaat waardevolle en schaarse ruimte voor de recreatie verloren. Hij zag nog wel een uitdaging in de strijd om de ruimte en die lag op economisch vlak. Als er schaarste ontstaat, gaat de prijs omhoog en dat is in het licht van de Grondwet met vrijetijdsbesteding voor iedereen onwenselijk.

Roy de Witte ziet de oplossing voor de sector in vrijetijdslandschappen die planologisch moeten worden beschermd. Hij wil veel meer vanuit bestemmingen denken en recreatie een plek geven in het provinciale beleid.

Bekijk het Manifest geef Toerisme en Recreatie de ruimte

%d bloggers liken dit: