Belangenbehartiging

Samenwerken aan het belang van de duurzame bezoekerseconomie

Foto: Visit Veluwe-Jurjen Drenth ©

Gezamenlijke inzet voor een collectief belang

Destinatie- en citymarketing organisaties zetten zich in voor een duurzame bezoekerseconomie in eigen stad of streek met als doel bij te dragen aan welvaart en welzijn van de bewoners, bezoekers en bedrijven.

Actieve lobby op landelijk en provinciaal niveau

Binnen Destinatie Nederland staat het collectieve belang van DMO’s en CMO’s centraal. Daartoe wordt een actieve lobby op provinciaal en landelijk niveau gevoerd. 

Daarnaast verbindt Destinatie Nederland op basis van individueel, gedeeld en collectief belang DMO’s en CMO’s in Nederland in het netwerk. Het doel hiervan is om er gezamenlijk voor te zorgen dat het juiste verhaal wordt verteld en dat het op die manier de publieke opinie kan beïnvloeden.

Foto: The Hague Marketing Bureau ©

Onze standpunten

 • Waarde van de duurzame bezoekerseconomie
 • Samenwerken aan een duurzame bezoekerseconomie
 • Inzet en delen van expertise

Lees onze standpunten

Onze inzet

 • Samen met landelijke overheden en organisaties inventariseren wij waar kansen liggen om samen te werken aan de duurzame bezoekerseconomie.
 • Samen met partners van Gastvrij Nederland komen wij op voor de belangen van belanghebbenden in het gastvrijheidsdomein.
 • Wij werken nauw samen met onderwijsinstellingen en beïnvloeden de curricula, voor een optimale aansluiting van onderwijs en werkveld.
 • Wij nemen deel aan de Landelijke Data Alliantie, met als doel landelijke data beschikbaar te maken op regionale schaal.
 • Wij volgen de wet- en regelgeving op de voet en agenderen actualiteiten. 
 • Wij verdiepen ons in dossiers en analyseren deze op gevolgen voor DMO’s en CMO’s.
 • Wij oefenen invloed uit om eventuele negatieve gevolgen voor de sector te beperken en kansen te verzilveren.
 • Wij zorgen dat in de media het juiste verhaal en de meerwaarde van een duurzame bezoekerseconomie wordt verteld.