De toegevoegde waarde van DMO's en CMOs

Destinatie- en citymarketing organisaties zetten het beleid rondom de duurzame bezoekerseconomie in om een bestemming aantrekkelijk te maken voor bezoek én verblijf. Dit komt de welvaart en het welzijn van bewoners, bezoekers en bedrijven in de stad of regio ten goede.

Strategie opstellen voor de duurzame bezoekers
economie

DMO’s en CMO’s hebben als taak om een duurzame strategie op te stellen voor de bestemming die afgestemd is op de sociale, politieke en ecologische visie van de stad of regio.

Een gastvrije bestemming ontwikkelen

Het aanjagen en ontwikkelen van de gastvrijheid in een bestemming in samenwerking met bedrijfsleven, culturele en publieke organisaties, bewoners én bedrijven. Het ontwikkelen van zowel fysiek als digitaal gastheerschap. Het bevorderen van toegankelijkheid & inclusiviteit.

Het positioneren van de bestemming

Door middel van informatie, promotie en marketing activiteiten de bestemming profileren, in lijn met de strategie, bij de gewenste doelgroepen. Het verbinden van bewoners, bedrijven en organisaties aan het bestemmingsmerk, om zo het merk organisch te laten groeien.

Samenwerking in de bestemming bevorderen

Door middel van partnerships, projecten en kennisdeling bijdragen aan de verbinding in de stad of regio tussen overheden, bedrijfsleven, culturele en publieke organisaties.  

Kennis delen & data duiden

Het vergaren van kennis en inzichten in markten, doelgroepen, bezoekers, trends en gedrag en deze als middel inzetten voor beleid. Het duiden van beschikbare data door middel van kennisdeling en storytelling. Hiermee bijdragen aan de ontwikkeling van de bestemming op basis van de juiste feiten en cijfers.