DMO/CMO Raad

De raad bestaat uit 12 leden die elk een provincie vertegenwoordigen. De leden zijn werkzaam als directeur/bestuurder van een destinatie- of citymarketing organisatie.

Per provincie hebben de deelnemende DMO’s/CMO’s met elkaar bepaald wie hen vertegenwoordigt in de raad. 

DMO Raad: v.l.n.r. Cor Jansen, Heleen Huisjes, Herre Dijkema, Leontien Mees, Martijn Bulthuis, Ger Welbers, Wendy Sieger, Martin Cnossen, Brigitte Daalder en Astrid Crum. (op de foto ontbreekt Evelyn Borgsteijn)

Leden DMO/CMO Raad Destinatie Nederland 2023

Taken en verantwoordelijkheden van de raad:

  • De raad bepaalt de strategische koers, mede op basis van input uit de expertgroepen en de provinciale achterban.
  • De raad heeft taken en verantwoordelijkheden gemandateerd aan de directeur van het landelijk bureau.