Werkveld

In het werkveld dragen we door kennisdeling, verbinding en ontmoeting, actief bij aan de ontwikkeling en versterking van het vakgebied destinatiemanagement

Foto: Kralingsebos2-Iris van Den Broek ©

Werkveld van DMO's en CMO's

Het gezamenlijke doel van Destinatie Nederland en de aangesloten partners is het bijdragen aan de ontwikkeling van aantrekkelijke bestemmingen om te bezoeken en te verblijven. Zowel voor bewoners als bezoekers. Als professionals ondersteunen we elkaar in de ontwikkeling als toekomstgerichte destinatiemarketing-organisatie (DMO) en citymarketing-organisatie (CMO). Daarbij laten we ons inspireren door externe vakspecialisten en werken we met expertgroepen aan programmalijnen.

Het belang van de DMO-sector als geheel staat centraal. Destinatie Nederland verbindt organisaties, mensen en initiatieven, onderhoudt het netwerk en benadert partijen die een meerwaarde leveren voor het netwerk.

Spin in het web

Het werkveld van deze sector is zeer divers. DMO’s en CMO’s werken samen met lokale stakeholders aan de profilering van hun stad of regio  waar bewoners, bezoekers en bedrijven zich thuis voelen. In deze verschillende werkvelden heeft de DMO een functie als spin in het web om een goede profilering van stad of regio te bereiken.

Wat is een DMO/CMO?

Een DMO/CMO is een publiek private organisatie, die samenwerkt met haar partners uit het bedrijfsleven en de culturele sector. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente en/of provincie. Door middel van marketing en bezoekersmanagement dragen zij bij aan de welvaart en welzijn in de stad of regio. De doelgroepen van destinatie- en citymarketing-organisaties zijn bewoners, bezoekers en bedrijven.

DMO's & CMO's

DMO’s en CMO’s werken aan de duurzame bezoekerseconomie en hebben verschillende taken.

Expertgroepen

Landelijke samenwerking in
expertgroepen. De expertgroepen vormen
het fundament van het netwerk. 

Programmalijnen

Binnen de programmalijnen delen
we kennis en expertise met professionals van DMO’s en CMO’s.

DMO's & CMO's

DMO’s en CMO’s werken aan de duurzame bezoekerseconomie en hebben verschillende taken.

Expertgroepen

Landelijke samenwerking in
expertgroepen. De expertgroepen vormen
het fundament van het netwerk. 

Programmalijnen

Binnen de programmalijnen delen we kennis en expertise met professionals van DMO’s en CMO’s.