Over ons

Destinatie Nederland,
het landelijke netwerk van, voor en door professionals van destinatie- en citymarketing organisaties

Foto: Forum – Deon Prins ©

Destinatie Nederland

Destinatie Nederland is dé netwerk- en brancheorganisatie van destinatie- en citymarketing organisaties in Nederland. We vormen het landelijke kennisnetwerk van, voor en door professionals uit de sector en zijn de collectieve belangenbehartiger van de branche.

De kleine werkorganisatie houdt kantoor in Utrecht.

Onze belofte

We dragen actief bij aan de ontwikkeling en versterking van het vakgebied destinatiemanagement en -marketing, door middel van kennisdeling, verbinding en ontmoeting. Met als doel: bijdragen aan de ontwikkeling van aantrekkelijke bestemmingen om te bezoeken en te verblijven, voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Ook stellen wij als belangenbehartiger het collectieve belang van DMO’s en CMO’s centraal en voeren daartoe een actieve lobby op landelijk niveau.

Wij verbinden DMO’s en CMO’s in Nederland op basis van individueel, gedeeld en collectief belang in het netwerk. We versterken de positie, het belang en de rol van de DMO’s en CMO’s.

Onze gezamenlijke taken

Als professionals ondersteunen we elkaar in onze ontwikkeling als toekomstgerichte destinatie- en citymarketingorganisatie. Dit is de rode draad in al onze expertgroepen.

Daarbij laten we ons inspireren en informeren door externe vakspecialisten. Het belang van het werkveld van DMO’s & CMO’s staat als geheel bij ons centraal. Bovendien jagen we de lobby voor de DMO-sector op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau aan en faciliteren we dit.

Wij verbinden organisaties, mensen en initiatieven, onderhouden ons netwerk en benaderen partijen die een meerwaarde leveren voor ons netwerk.

Expertgroepen​

• In de expertgroepen nemen professionals van DMO’s en CMO’s deel met expertise op bepaalde onderwerpen (tactisch/operationeel).


• De expertgroepen kunnen geraadpleegd worden door zowel de DMO/CMO raad als het landelijk bureau.

 

DMO/CMO Raad

• De raad bepaalt de strategische koers, mede op basis van input uit de expertgroepen en de provinciale achterban.


• De raad heeft taken en verantwoordelijkheden gemandateerd aan de directeur van het landelijk bureau.

 

 

Het landelijk bureau

• Het landelijk bureau is verantwoordelijk voor de implementatie van de strategische koers.


• Het bureau voert directie, secretariaat en draagt zorg voor de continuïteit én dagelijkse gang van zaken.