Kennisnetwerk

Met professionals verbinding maken, kennis delen, ontwikkelen en samenwerken om actief bij te dragen aan de ontwikkeling en versterking van het vakgebied.

Foto: Batavia Regatta Lelystad – Aleksander Willemse ©

Kennisnetwerk

Het netwerk van Destinatie Nederland bestaat uit professionals van ruim 60 destinatie- en citymarketingorganisaties. Daarnaast werken we in het netwerk samen met diverse samenwerkingspartners en onderwijs- en kennisinstellingen. 

We faciliteren een informeel netwerk waarin de DMO’s en CMO’s en hun professionals ondersteuning krijgen bij de ontwikkelingen en uitdagingen in de sector. Zo kan de professionaliteit en kennis worden uitgebreid en de binding met het netwerk worden vergroot.

 

 

Met wie werken we samen?

Het kennisnetwerk is voor, door en van professionals die werkzaam zijn bij de aangesloten partners.

Op verschillende niveaus en met verschillende rollen werken we samen met samenwerkingspartners. Ook verbinden we in het kennisnetwerk onderwijs- en kennisinstellingen aan het netwerk van DMO’s en CMO’s. Met als doel: samenwerken aan een relevant curriculum voor toekomstige professionals en werken aan data & research projecten die relevant zijn voor DMO’s en CMO’s

Aangesloten DMO's & CMO's

Een netwerk waarin professionals van DMO’s en CMO’s ondersteuning krijgen bij de ontwikkelingen en uitdagingen in de sector.

Samenwerkingspartners

Samenwerkings-partners

Samenwerken met partners op verschillende niveaus: strategisch, operationeel en projectmatig.

Kennisinstellingen

Kennis-
instellingen

Young professionals van de toekomst verbinden aan het werkveld van DMO’s en CMO’s.