Privacy beleid Destinatie Nederland

Destinatie Nederland is het landelijk netwerk van, voor en door professionals van destinatiemanagement organisaties. Dit doen wij door middel van verbinden, delen, samenwerken en ontwikkelen. Onze partners en Stakeholders informeren wij via onze website over ontwikkelingen in het vakgebied van destinatiemanagement.

Via de website worden persoonsgegevens verwerkt. Destinatie Nederland vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig gebruikt en beveiligd.

Destinatie Nederland is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken bij de website en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met Destinatie Nederland. De contactgegevens staan onderaan dit privacy beleid.

Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden je aan om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op <datum plaatsing>.

Bij onze verwerking van gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • onze doelen duidelijk beschrijven voordat wij persoonsgegevens verwerken, via dit privacy beleid;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de in dit beleid beschreven verwerkingen;
 • je eerst expliciet toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Contact opnemen
Wil je meer informatie ontvangen over het partnerschap of heb je andere vragen dan kun je contact met ons opnemen via een contactformulier. Ook hier vragen we om jouw naam en het mailadres dat we mogen gebruiken, eventueel aangevuld met een telefoonnummer. Deze gegevens bewaren we maximaal 6 maanden, tenzij je partner bent of besluit dit te worden.

Partner worden
Wanneer je jouw organisatie bij ons aanmeld om partner te worden of hierover meer informatie wil ontvangen maken we gebruik van een webformulier. In dit webformulier vragen we om jouw naam en het mailadres dat we mogen gebruiken om contact op te nemen. Deze gegevens bewaren we zolang je partner bent. Na beëindiging van het partnerschap worden deze gegevens nog maximaal 6 maanden bewaard.

Licentie/Partnerdeelnamebeheer
Als partner sluit je een contract af met Destinatie Nederland. Bij het aangaan van het contract verwerken we jouw naam en de contactgegevens van de destinatiemanagement organisatie zoals het adres, mailadres,  telefoonnummer en de namen van de contactpersonen van jouw organisatie. Deze gegevens worden door ons bewaard zolang het contract loopt. Na beëindiging van het contract worden deze gegevens maximaal 6 maanden bewaard.

Jouw account
Wanneer je partner bent maken wij een account voor je aan zodat je toegang krijgt tot het mijnkennisnetwerk.nl.
Wil je jouw account opheffen, dan kun je dit bij ons aangeven. Wij verwijderen het dan voor je.
Is een account langer dan 6 maanden niet actief omdat je niet langer partner bent, dan wordt deze automatisch door ons verwijderd.

Met wie delen we je gegevens?

Distributie- en logistieke partners
We leven in een digitale wereld maar soms vinden we het fijn om je iets toe te sturen. Daarvoor maken we gebruik van de diensten van onder andere PostNL. Deze partij ontvangt de bezorggegevens om de bezorging op de juiste manier uit te kunnen voeren. Na 3 maanden worden deze gegevens bij hen verwijderd.

Andere externe dienstverleners
Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

 • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
 • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten;
 • het ondersteunen bij het doen van onderzoeken en analyses om onze dienstverlening te verbeteren.
 • het ondersteunen bij het uitnodigingsbeleid voor onze evenementen:
 • het verwerken ven ondersteuning van ons sociale intranet.

 

De overheid
Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Verzamelen van online gegevens

Cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten en de informatie op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden en ook om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn en sommige tracken je surfgedrag. Daarom wordt voor deze laatste type cookies uitdrukkelijke toestemming aan je gevraagd. Alles over het plaatsen van de cookies staat beschreven in ons cookie beleid. Op deze pagina kun je ook je toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, echter bestaat de kans dat de website dan niet meer volledig functioneert.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Destinatie Nederland neemt veel maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Om je privacy te beschermen, wordt toegang tot persoonsgegevens afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Daarnaast maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert. Ook werken wij met specialisten en gespecialiseerde systemen die dagelijks werken aan het beveiligen van onze systemen en het zoeken naar kwetsbaarheden. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Geven we jouw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via ons secretariaat.

Wat zijn jouw rechten?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Daarnaast kun je bij ons een gegevensexport opvragen met daarin je persoonsgegevens die wij met jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruiken.

Ook heb jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij kunnen dit verzoek niet inwilligen indien er nog openstaande facturen zijn of als er met je account is gefraudeerd.

Om misbruik van jouw identiteit te voorkomen kunnen wij je vragen om je vooraf te identificeren.

Klacht indienen
Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Contactgegevens

Destinatie Nederland
Papendorpseweg 99
3528 BJ UTRECHT
E: info@destinatienederland.nl
T: +31 (0)30 307 4174