Agenda Natuurinclusief

Agenda Natuurinclusief: Samen werken aan een Duurzaam Beleefbaar Landschap

Duurzaam Beleefbaar Landschap

Het landelijk gebied in Nederland staat aan de vooravond van structurele veranderingen. Rijk, provincies en regio’s werken de komende jaren aan grote ruimtelijke opgaven, zoals natuur, landbouw, woningbouw, infrastructuur, waterkwaliteit en duurzame energie. Ons land robuust en duurzaam inrichten is een uitdagende puzzel, ook omdat alle opgaven om grote investeringen vragen en beslag leggen op de ruimte. Eén puzzelstuk ontbreekt echter nog: recreatie.

Position Paper en Animatie

Daarom werken we samen met partners uit het vrijetijdsdomein aan de agenda natuurinclusief. Onlangs zijn de position paper en animatie gelanceerd, hierin leggen we uit dat er een groeiende behoefte is aan groene/blauwe recreatieruimte. Middels deze tools, doen we een beroep op iedereen die de komende jaren werkt aan de uitvoering van de nationale opgaven, met name binnen de gebiedsprocessen, om gezamenlijk te werken aan een duurzaam, natuurinclusief en beleefbaar landschap waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Lees hier de Position Paper en Bekijk hier de animatie

Tevens staan de animatie en de position paper op de website van agenda natuurinclusief