Hoe kunnen DMO’s bijdragen aan en inspelen op de transitie van het landelijk gebied?

Grote uitdagingen die ruimte vragen Het landelijk gebied in Nederland staat voor grote uitdagingen die ruimte vragen, zoals het ontwikkelen van een duurzame(re) landbouw, waarborging van waterkwaliteit en klimaatbestendigheid, stikstofopgave, woningbouwopgave, het behouden en versterken van cultureel erfgoed, productie van nieuwe energievormen en het verbeteren en beschermen van biodiversiteit. Naar aanleiding van deze grote opgaven […]