Inbreng regeerakkoord Nederlandse Gastvrijheidssector
Hofvijver 2 ©The Hague Marketing Bureau

Input regeerakkoord Nederlandse Gastvrijheidssector

De Gastvrijheidssector verdient nationale kracht en daadkracht

De gastvrijheidssector speelt een essentiële rol binnen de Nederlandse maatschappij en mag niet ontbreken in de verkiezingsprogramma’s van de landelijke partijen. Wij hebben gezamenlijk onderstaande kernboodschap geformuleerd.

De sector verdient nationale regie en daadkracht. 𝗚𝗲𝗲𝗳 𝗿𝗲𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝗲, 𝘃𝗲𝗿𝗯𝗹𝗶𝗷𝗳 𝗲𝗻 𝘁𝗼𝗲𝗿𝗶𝘀𝗺𝗲 𝗱𝗮𝗻 𝗼𝗼𝗸 𝗲𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗹𝘄𝗮𝗮𝗿𝗱𝗶𝗴𝗲 𝗽𝗹𝗲𝗸 𝗶𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝘀𝗰𝗵 𝗯𝗲𝗹𝗲𝗶𝗱 𝗲𝗻 𝘇𝗲𝘁 𝗵𝗶𝗲𝗿𝗯𝗶𝗷 𝗶𝗻 𝗼𝗽 𝘀𝗽𝗿𝗲𝗶𝗱𝗶𝗻𝗴 (𝗴𝗲𝗯𝗮𝘀𝗲𝗲𝗿𝗱 𝗼𝗽 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗿𝗮𝗮𝗴𝗸𝗿𝗮𝗰𝗵𝘁 𝗲𝗻 𝗱𝗿𝗮𝗮𝗴𝘃𝗹𝗮𝗸). Bewerkstellig deze spreiding door robuust bestemmingsmanagement en de inzet van Regio Deals.

Aandachtspunten

We hebben 9 aandachtpunten geformuleerd:
1. Zorg voor interdepartementale coördinatie.
2. Blijf investeren in de bestemming Nederland.
3. Stimuleer de komst van wetenschappelijke congressen naar Nederland.
4. Werk aan een toekomstbestendige, duurzame sector.
5. Vergroot het aanpassingsvermogen van bedrijven.
6. Borg voldoende fysieke ruimte om te ondernemen.
7. Versterk de aansluiting van het MKB op het instrumentarium voor innovatie en verduurzaming.
8. Geef recreatie en toerisme een rol in de verduurzaming van gebieden.
9. Faciliteer de toegang tot Europese fondsen.

Door de samenwerking tussen landelijke overheden, provincies, regionale lokale overheden, branches, ondernemers en publieke sector, een versterkte structuur en voldoende middelen te geven, kunnen we de ontwikkeling naar een meer duurzame bezoekerseconomie waarmaken. De in Destinatie Nederland verenigde destinatie- en citymarketingorganisaties spelen hierin een belangrijke rol.

Onze oproep aan de politieke partijen is; neem onze kernboodschap en punten van de gastvrijheidssector in uw landelijke verkiezingsprogramma 2023 op.

Lees hier onze inbreng:

Inbreng delegatie NL gastvrijheidssector Gastvrij Nederland