Standpunten

De waarde van de duurzame bezoekerseconomie

Als destinatie- en citymarketing organisaties zetten wij ons in om bezoekers en bewoners te laten zien hoe aantrekkelijk Nederland is. We stimuleren de bewoners en bezoekers om onze steden en regio’s te beleven, te genieten van natuur en cultuur en gebruik te maken van de gastvrijheid van onze ondernemers.

We werken als een spin in het web samen met overheden, bedrijfsleven, culturele en publieke organisaties op lokaal, regionaal en landelijke schaal.

Daarmee dragen wij bij aan welzijn en welvaart. In een sector van economische waarde en met meer dan 800.000 banen, die 4,4% bijdraagt aan het Bruto Binnenlands product. Daarnaast  een sector die bijdraagt aan de maatschappelijke waarde, door het faciliteren van ontmoeting en beleving.

Foto: Straatje Den Bosch-VisitBrabant ©

Samenwerking

We werken op landelijke schaal samen met branches in de culturele- en gastvrijheidssector. Met als doel samen te werken aan een duurzame bezoekerseconomie, in lijn met de visie Perspectief 2030, de duurzame toekomstvisie voor toerisme en recreatie in Nederland. We zoeken altijd naar meer samenwerking, om te zorgen dat ook in de toekomst voldoende middelen beschikbaar blijven.

We zien dat de openbare ruimte schaarser wordt, de bouwopgave groot is en de landbouwtransitie nog veel onduidelijkheden kent. Wij zien dat middelen en ruimte voor toerisme, recreatie, natuur en cultuur onder druk komen te staan. Vanuit zowel economisch als welzijnsperspectief, vinden wij het van belang om onze stem te laten horen. We zoeken graag actief de tafels op waar we zien dat deze thema’s vergeten worden.

Foto: Rooftop Garden- NBTC ©

Inzet

We zoeken actief de samenwerking met diverse ministeries, publieke organisaties en provincies, om te zorgen dat ruimte voor recreatie, cultuur en toerisme geagendeerd wordt en blijft. We bieden actief onze expertise aan om te denken in kansen en oplossingen voor een duurzame bezoekerseconomie voor alle doelgroepen: bewoners, bezoekers en bedrijven.

Foto: Kiekkaste – Stella Dekker Fotografie ©