Samenwerking met onderwijs-
en kennisinstellingen

Destinatie Nederland werkt al enkele jaren samen met onderwijs- en kennisinstellingen. Zo kunnen we het werkveld van DMO’s/CMO’s met de young professionals van de toekomst verbinden. Hierbij werken we samen aan diverse thema’s, zoals duurzaamheid, data & inzichten en gastvrijheid.

Daarnaast werken we aan een betere aansluiting van het curriculum van de onderwijs- en kennisinstellingen op het vakgebied en zorgen we dat young professionals werkervaring op kunnen doen bij DMO’s en CMO’s d.m.v. stages.  

Wageningen University  & Research

Met Wageningen University  & Research werken wij samen op het gebied van duurzaamheid. We ontwikkelen de programmalijn DMO's & SDGs (de Sustainable Development Goals) en wisselen kennis uit over de veranderende rol van de DMO en de toekomstgerichte DMO.

Hogeschool Inholland

Destinatie Nederland heeft zitting in de board van de Hogeschool Inholland-vestigingen in Rotterdam, Haarlem en Diemen een adviserende rol m.b.t. het toekomstige curriculum van de hogeschool. Daarnaast wisselen we onderling kennis uit over de ontwikkelingen in de branche en het toeristisch hoger onderwijs.

CELTH

Samen met CELTH werkten wij samen aan de programmalijn ‘Data & inzichten’ rondom datagedreven werken voor DMO's. Als resultaat leverde deze programmalijn in 2021 een Customer Journey Toolkit, met daarin alle contactmomenten van een DMO en mogelijke bronnen voor dataverzameling.

Hotelschool The Hague

In 2020 hebben wij samen met de lectoren City Hospitality van Hotelschool The Hague, aan de ontwikkeling van een visie op gastvrijheid gewerkt. In een co-creatieproject met hospitality professionals van DMO’s werkten we in sessies en werkplaatsprojecten gezamenlijk aan een visie en toolkit voor DMO's. Samen met Hotelschool The Hague is in 2021 de publicatie Gastvrije bestemmingen tot stand gekomen.

NHL Stenden Hogeschool/EFTI*

Met NHL Stenden hebben wij een samenwerking op het gebied van gastvrijheid en de waarde van de The Tourist Information Centre of the Future (TICs). Daarnaast werken wij aan een project rondom toekomstscenario's voor bestemmingen. Door middel van een analyse van de bestemming en vervolgens scenarioplanning op basis van USP's en de uitdagingen voor bestemmingen.

*EFTI

De samenwerking met NHLStenden is i.s.m. het European Tourism Futures Institute (ETFI). EFTI is een instituut waar toekomstbeelden worden geschetst voor vrije tijd, recreatie en toerisme. Deze toekomstbeelden maken brancheorganisaties, overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen weerbaarder tegen de onzekerheden in de huidige samenleving.