Programmalijnen

Destinatie Nederland werkt samen met experts aan diverse programmalijnen. Binnen deze programmalijnen delen we kennis en expertise met de aangesloten professionals van DMO’s en CMO’s. Ook is het verbinden van partijen en organisaties onderdeel van de programmalijnen, net als het werken aan gezamenlijke projecten en belangen.

Visie op gastvrijheidsontwikkeling voor en door DMO’s

‘Een gastvrije sector’ is een van de pijlers van Perspectief 2030. Ook in de visie ‘De veranderende rol van destinatiemanagement-organisaties’ is gastvrijheid als belangrijk ontwikkelpunt benoemd. Gedurende het jaar vinden in deze programmalijn verdiepende kennissessies plaats op basis van de leidraad ‘Samen bouwen aan gastvrije bestemmingen’, die in samenwerking met Hotelschool The Hague en experts van DMO’s werd opgesteld. Ook organiseren we jaarlijks een ontmoetingsdag met diverse kennissessies voor professionals in gastvrijheid.

Data & inzichten in de customer journey

Hoe kunnen onze professionals beter gebruik maken van beschikbare databronnen? Op welke manier kunnen DMO’s en CMO’s data uit eigen activiteiten en contactmomenten beter benutten? En hoe krijgen DMO’s en CMO’s meer inzichten in de customer journey van hun werkgebied? In het DMO Lab komen onderwerpen aan bod die we onder de aandacht brengen in de Landelijke Data Alliantie.

De Lobby: van grassroot tot Tweede Kamer

Hoe beïnvloed je beleidsmakers en bestuurders? Hoe brengen we het belang van onze activiteiten, in het kader van een duurzaam herstel van de bezoekerseconomie, goed onder de aandacht? In deze programmalijn draait alles om het professionaliseren van de lobbyactiviteiten. In samenwerking met DMO’s. CMO’s en externe experts.

DMO’s en de Sustainable Development Goals

Hoe kunnen DMO’s en CMO’s bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDGs)? Op welke wijze verhouden de SDGs zich tot de duurzame bezoekerseconomie? En: wat is onze maatschappelijke bijdrage als DMO’s/CMO’s? In samenwerking met hogescholen en studenten werken we in deze programmalijn samen met professionals van DMO’s en CMO’s aan dergelijke vraagstukken.

Strategie en businessmodellen

De DMO Strategie Sessies bieden inzicht in de visie, missie en strategie van organisaties in het netwerk. Een directielid van een DMO geeft informatie over het businessmodel, de organisatie en haar stakeholders, de activiteiten en doelgroepen. Twee keer per jaar organiseren we voor deze programmalijn samen met het NBTC een bijeenkomst, exclusief voor directies van DMO’s. In het voorjaar vindt er een lunchmeeting plaats en in het najaar een diner, voorafgaand aan de Toerisme Top. Het uitgelezen moment om in een gastvrije setting zakelijk bij te praten met collega’s in het vakgebied.