Belangrijkste punten Prinsjesdag 2023 m.b.t het werkveld van een DMO/CMO

Op dinsdag 19 september vond Prinsjesdag plaats. De standpunten en plannen voor komend jaar zijn bekend gemaakt en de miljoenennota is voor 2024 gepubliceerd. Uit de troonrede hebben we vier belangrijke punten gefilterd die relevant zijn in ontwikkeling naar een duurzame bezoekerseconomie. Lees hieronder de citaten van de belangrijke punten vanuit de troonrede van Prinsjesdag […]

Input regeerakkoord Nederlandse Gastvrijheidssector

Inbreng regeerakkoord Nederlandse Gastvrijheidssector

Gezamenlijke kernboodschap Gastvrijheidssector De gastvrijheidssector speelt een essentiële rol binnen de Nederlandse maatschappij en mag niet ontbreken in de verkiezingsprogramma’s van de landelijke partijen. Wij hebben gezamenlijk onderstaande kernboodschap geformuleerd. De sector verdient nationale regie en daadkracht. 𝗚𝗲𝗲𝗳 𝗿𝗲𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝗲, 𝘃𝗲𝗿𝗯𝗹𝗶𝗷𝗳 𝗲𝗻 𝘁𝗼𝗲𝗿𝗶𝘀𝗺𝗲 𝗱𝗮𝗻 𝗼𝗼𝗸 𝗲𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗹𝘄𝗮𝗮𝗿𝗱𝗶𝗴𝗲 𝗽𝗹𝗲𝗸 𝗶𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝘀𝗰𝗵 𝗯𝗲𝗹𝗲𝗶𝗱 𝗲𝗻 𝘇𝗲𝘁 𝗵𝗶𝗲𝗿𝗯𝗶𝗷 𝗶𝗻 𝗼𝗽 […]

Agenda Natuurinclusief: Samen werken aan een Duurzaam Beleefbaar Landschap

Duurzaam Beleefbaar Landschap Het landelijk gebied in Nederland staat aan de vooravond van structurele veranderingen. Rijk, provincies en regio’s werken de komende jaren aan grote ruimtelijke opgaven, zoals natuur, landbouw, woningbouw, infrastructuur, waterkwaliteit en duurzame energie. Ons land robuust en duurzaam inrichten is een uitdagende puzzel, ook omdat alle opgaven om grote investeringen vragen en […]

Netwerkevent Geef toerisme en recreatie de ruimte!

Aanbieding Manifest geef Toerisme en recreatie de ruimte door DMO's aan gedeputeerden provincie

Overhandiging manifest ‘Geef toerisme en recreatie de ruimte!’ aan gedeputeerden Maandag 13 februari tijdens het netwerkevent van Gastvrij Nederland en Destinatie Nederland is in Hotels des Indes in Den Haag het manifest ‘Geef toerisme en recreatie de ruimte‘ door Herre Dijkema aangeboden aan gedeputeerden Peter van ’t Hoog (Gelderland) en Roy de Witte (Overijssel). Oproep […]

Manifest Geef toerisme en recreatie de ruimte

Manifest geef toerisme en recreatie de ruimte

Zes aandachtspunten voor provinciaal beleid In aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart roepen Gastvrij Nederland en Destinatie Nederland de provincies op toerisme en recreatie de ruimte te geven. De brede gastvrijheidssector zorgt in Nederland voor welvaart én welzijn en raakt terreinen als wonen, verkeer en natuur. Vandaag hebben Destinatie Nederland samen […]

Destinatie Nederland per 1 januari gestart als dé netwerk- en brancheorganisatie voor destinatie- en citymarketing organisaties

Doorontwikkeling van netwerk- naar brancheorganisatie De netwerk- en brancheorganisatie Destinatie Nederland is een doorontwikkeling van het Kennisnetwerk, dat VVV Nederland in 2017 heeft opgericht. In de afgelopen jaren ontstond een stevige netwerkstructuur met expertgroepen en programmalijnen waarbij kennisdeling over de veranderende rol van destinatie-en citymarketing organisaties (DMO’s/CMO’s) de rode draad was. Tijdens de coronapandemie groeide […]