Leidraad Bestemmingsmanagement

Bestemmingsmanagement vormt de centrale strategie voor de uitvoering van Perspectief 2030. Alle partijen die met bestemmingsmanagement te maken hebben, zoals bijvoorbeeld het Rijk, provincies, gemeenten, NBTC, DMO’s/CMO’s, kennisinstellingen, ondernemers en brancheorganisaties, kunnen de leidraad gebruiken. De leidraad ondersteunt deze verschillende partijen bij het vormgeven van bestemmingsmanagement op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau. In de […]