Input regeerakkoord Nederlandse Gastvrijheidssector

Inbreng regeerakkoord Nederlandse Gastvrijheidssector

De Gastvrijheidssector verdient nationale kracht en daadkracht De gastvrijheidssector speelt een essentiële rol binnen de Nederlandse maatschappij en mag niet ontbreken in de verkiezingsprogramma’s van de landelijke partijen. Wij hebben gezamenlijk onderstaande kernboodschap geformuleerd. De sector verdient nationale regie en daadkracht. 𝗚𝗲𝗲𝗳 𝗿𝗲𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝗲, 𝘃𝗲𝗿𝗯𝗹𝗶𝗷𝗳 𝗲𝗻 𝘁𝗼𝗲𝗿𝗶𝘀𝗺𝗲 𝗱𝗮𝗻 𝗼𝗼𝗸 𝗲𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗹𝘄𝗮𝗮𝗿𝗱𝗶𝗴𝗲 𝗽𝗹𝗲𝗸 𝗶𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝘀𝗰𝗵 𝗯𝗲𝗹𝗲𝗶𝗱 𝗲𝗻 […]

Hoe kunnen DMO’s bijdragen aan en inspelen op de transitie van het landelijk gebied?

Grote uitdagingen die ruimte vragen Het landelijk gebied in Nederland staat voor grote uitdagingen die ruimte vragen, zoals het ontwikkelen van een duurzame(re) landbouw, waarborging van waterkwaliteit en klimaatbestendigheid, stikstofopgave, woningbouwopgave, het behouden en versterken van cultureel erfgoed, productie van nieuwe energievormen en het verbeteren en beschermen van biodiversiteit. Naar aanleiding van deze grote opgaven […]

Directiebijeenkomst DMO’s en CMO’s Destinatie Nederland

Doorontwikkeling brancheorganisatie Afgelopen woensdag 6 september kwamen directeuren/bestuurders van 40 CMO’s en DMO’s uit heel Nederland bijeen bij Kasteel de Haar. We hebben met elkaar gesproken over belangrijke onderwerpen m.b.t. de doorontwikkeling van de brancheorganisatie Destinatie Nederland. Daarnaast hebben wij input opgehaald voor de onderwerpen van de bestuurlijke agenda. Het doel van de bijeenkomst was om met […]

Welke provincie, streek en gemeente scoort in 2023 het beste onder de Nederlandse bezoeker?

Voor de Nederlander die in eigen land vakantie viert heeft Limburg verreweg het meest te bieden, blijkt uit het Steden & Streken Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Met name de sfeer en kwaliteit van het verblijf zijn voor de binnenlandse bezoeker belangrijk, daarop scoort de provincie Limburg het hoogst. Drenthe, Gelderland en Zeeland zijn, op […]

Onderzoek De internationale bezoeker in beeId: internationaal dagbezoek aan Nederland veel omvangrijker dan tot nu gedacht

Het internationale dagbezoek aan Nederland heeft een grote omvang. Tussen oktober 2021 en september 2022 werden 93,2 miljoen dagbezoeken aan ons land gebracht vanuit de buurregio’s in Duitsland en België. Het jaarlijkse dagbezoek heeft een economische waarde van 10,4 miljard euro. Uit een grootschalig onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en […]

Agenda Natuurinclusief: Samen werken aan een Duurzaam Beleefbaar Landschap

Duurzaam Beleefbaar Landschap Het landelijk gebied in Nederland staat aan de vooravond van structurele veranderingen. Rijk, provincies en regio’s werken de komende jaren aan grote ruimtelijke opgaven, zoals natuur, landbouw, woningbouw, infrastructuur, waterkwaliteit en duurzame energie. Ons land robuust en duurzaam inrichten is een uitdagende puzzel, ook omdat alle opgaven om grote investeringen vragen en […]

Onderzoek: Hoe beleven de Nederlandse kustbezoekers de Noordzeekust?

Nederlanders zijn zeer tevreden over de Noordzeekust. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van de ANWB onder ruim 2.000 Nederlanders, die de kust het afgelopen jaar bezochten. De kustgebieden Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en de Waddeneilanden krijgen gemiddeld een 8. De Waddeneilanden worden het best beoordeeld met een 8,3. Zuid- en Noord-Holland zijn de meest bezochte […]

Leidraad Bestemmingsmanagement

Bestemmingsmanagement vormt de centrale strategie voor de uitvoering van Perspectief 2030. Alle partijen die met bestemmingsmanagement te maken hebben, zoals bijvoorbeeld het Rijk, provincies, gemeenten, NBTC, DMO’s/CMO’s, kennisinstellingen, ondernemers en brancheorganisaties, kunnen de leidraad gebruiken. De leidraad ondersteunt deze verschillende partijen bij het vormgeven van bestemmingsmanagement op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau. In de […]