NWS-221201-EU-transparancy-rules

Europese Commissie neemt maatregelen om transparantie in de sector van de korte termijn verhuur te bevorderen

De Europese Commissie heeft begin november een voorstel aangenomen voor een verordening om de transparantie op het gebied van korte termijn verhuur van accommodaties te vergroten en overheden te helpen de ontwikkeling ervan in het kader van een duurzame toeristische sector te waarborgen.

Hoewel de korte termijn verhuur van accommodaties zowel voor verhuurders als voor toeristen voordelen biedt, kan een groot aantal boekingen leiden tot problemen voor bepaalde lokale gemeenschappen die bijvoorbeeld te kampen hebben met een gebrek aan betaalbare huisvesting. De nieuwe regels zullen het verzamelen en delen van gegevens van verhuurders en onlineplatforms bevorderen. Die gegevens zullen op hun beurt als input dienen voor een doeltreffend en lokaal beleid om de uitdagingen en kansen in verband met de sector van de korte termijn verhuur aan te pakken.

De nieuwe voorgestelde regels zullen bijdragen aan meer transparantie met betrekking tot de identificatie en activiteiten van de verhuurders van korte termijn accommodaties en de regels waaraan zij moeten voldoen, en zullen de registratie van de verhuurders vergemakkelijken. Zij zullen ook de huidige versnippering in de manier waarop onlineplatforms gegevens uitwisselen, aanpakken en uiteindelijk illegale publicaties van accommodaties helpen voorkomen. In het algemeen zal dit bijdragen tot een duurzamer toeristisch ecosysteem en de digitale transitie ervan ondersteunen.

Nieuwe eisen voor het delen van gegevens over korte termijn verhuur
Het nieuwe voorgestelde kader zal:

– de registratieverplichtingen voor de verhuurders en hun huurwoningen voor korte termijn verhuur harmoniseren wanneer deze door de nationale autoriteiten worden ingevoerd inclusief een uniek registratienummer voor verhuurders
– de regels verduidelijken om ervoor te zorgen dat de registratienummers worden weergegeven en gecontroleerd
– de uitwisseling van gegevens tussen online platforms en overheidsinstanties stroomlijnen
– het hergebruik van gegevens in geaggregeerde vorm toestaan
– een doeltreffend uitvoeringskader tot stand brengen

 

 

Bekijk de infographic van het voorgestelde kader hier.

Volgende stappen
Het voorstel van de Commissie zal met het oog op de vaststelling ervan worden besproken door het Europees Parlement en de Raad. Ondertussen bereidt het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat een voorstel voor, voor de Tweede Kamer.

%d bloggers liken dit: