Oisterwijkse Bossen: nature, water ©VisitBrabant

Agenda Natuurinclusief 2.0 nu beschikbaar

Op 3 november overhandigde Ambassadeur Natuurinclusief André van der Zande de Agenda Natuurinclusief 2.0 aan een aantal leden van de ministerraad. Hiermee wordt er vaart gezet achter het doel richting een natuurinclusieve samenleving in 2050. In de Agenda Natuurinclusief 2.0 worden de stappen voor de komende jaren beschreven. De Agenda is ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen publiek en private partijen.

Met Agenda 2.0 wil het Collectief Natuurinclusief de beweging naar een natuurinclusieve samenleving vergroten. De focus ligt daarbij op het versterken van de 70% niet beschermde natuur van Nederland waarin we dagelijks leven, wonen, werken, reizen, spelen en recreëren.

Prioriteiten voor 2024-2026

De Agenda 2.0 geeft inzicht in wat er al gebeurt en helpt prioriteiten te stellen voor de jaren 2024-2026. Vanuit tien publiek-private domeinen zijn er visies en strategieën ontwikkeld met inspirerende voorbeelden en actiepunten. Ook komen mogelijke investeringen aan bod. Op die manier laten groene koplopers uit de tien domeinen zien wat er allemaal mogelijk is om in korte tijd grote ambities te realiseren. Daarmee is dit document ambitieus, hoopvol en verbindend.

Groene koplopers

Dit document wordt aangeboden door groene koplopers van bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, overheden en burgers. Zij werken samen om de beweging naar een natuurinclusieve samenleving te versterken en te versnellen. Stap voor stap verbindt, betrekt en activeert dit collectief publieke en private partijen zodat natuur uiteindelijk in alle sociale, economische en ruimtelijke keuzes integraal wordt meegenomen. Deze landelijke beweging vindt reeds plaats samen met 10 domeinen:

Bouw, Energie, Financiële Sector, Gezondheid, Infrastructuur, Landbouw, Onderwijs, Water, Bedrijventerreinen en Vrijetijdseconomie.

Vrijetijdseconomie

Eén van de 10 domeinen is de vrijetijdseconomie. Samen met Geert Dijks als domeinleider (HISWA-RECRON) en domeintrekkers Angelique Vermeulen (NBTC) en Tinco Lycklama (Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd) werd er in de afgelopen maanden door Paul Makken (ANWB), Ido de Haan (IVN), Guus Verhorst (Staatsbosbeheer), Tim Slager (Molecaten), Marleen Marleveld (Waterrecreatie Nederland), Milou Aarts (Provincie Noord-Holland)Kees Terwisscha van Scheltinga (ANWB) en Wendy Sieger-Kintzen (Destinatie Nederland) gewerkt aan de agenda voor de Vrijetijdseconomie. In de bijlage ontvang je deze agenda, die vandaag zal worden aangeboden aan de gedeputeerde van de provincie Noord Holland, Esther Rommel.

Drie sporen agenda

Inhoudelijk kent de agenda drie sporen:

  1. Het vergroten van ruimte voor recreatie, ten behoeve van een duurzaam beleefbaar landschap
  2. Het natuurinclusief maken van terreinen voor dag- en verblijfsrecreatie, alsook van sportterreinen
  3. Het gedrag van bezoekers is natuurinclusief

 

Lees hier het achterliggende document vanuit het vrijetijdsdomein:
Agenda Natuurinclusief 2.0 VTE

Lees de volledige Agenda Natuurinclusief 2.0 hier

%d bloggers liken dit: