Man rust bankje Veluwe ©NBTC

Op weg naar klimaatneutraal toerisme: koersdocument gepresenteerd tijdens de Nationale Toerisme Top 2022

De werkgroep verduurzaming (NBTC, CELTH, branches, DMO’s Friesland en Den Haag, EZK) heeft met de input van een groot aantal stakeholders een overzicht gemaakt. In dit overzicht zijn thema’s en mogelijke acties opgenomen die de sector op weg kunnen helpen naar de klimaatdoelstelling in 2050: CO2 neutraal. Dit document is een eerste aanzet, geeft een koers aan en zet aan tot vervolg: de verdere aanscherping/concretisering in projecten en samenwerkingen. De DMO’s The Hague & Partners en Merk Fryslan maken deel uit van de werkgroep en hebben hun visie en expertise ingebracht. Destinatie Nederland heeft meegesproken aan tafel, meegelezen en feedback gegeven op het stuk.

Uit de analyse in het koersdocument komen een drietal rode draden, onafhankelijk van thema of subsector:
1. hoewel we moeten inzetten op innovatie, is innovatie alleen geen magic bullet die ons gaat redden;
2. hoewel consumenten en ondernemers het klimaat een belangrijk thema vinden, hebben zij hulp nodig bij het maken van duurzame keuzes;
3. onze huidige samenwerkingsstructuren vertragen: we hebben lef en leiderschap nodig om dit te doorbreken.

Vijf acties waar de bestemming Nederland nu al mee aan de slag kan:
1. starten en doorpakken;
2. normeren en incentiveren van gewenste acties;
3. programma-ontwikkeling met focus op lokaal perspectief;
4. gezamenlijk onderzoek naar mogelijkheden gedragsverandering;
5. oprichting actiegericht netwerk

%d bloggers liken dit: