Visit Netherlands

Leidraad Bestemmingsmanagement

Bestemmingsmanagement vormt de centrale strategie voor de uitvoering van Perspectief 2030. Alle partijen die met bestemmingsmanagement te maken hebben, zoals bijvoorbeeld het Rijk, provincies, gemeenten, NBTC, DMO’s/CMO’s, kennisinstellingen, ondernemers en brancheorganisaties, kunnen de leidraad gebruiken. De leidraad ondersteunt deze verschillende partijen bij het vormgeven van bestemmingsmanagement op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau. In de leidraad, die de komende tijd verder verdiept en aangevuld wordt, worden zeven concrete stappen uitgelegd om bestemmingsmanagement toe te passen.

Wat is de leidraad bestemmingsmanagement? Waarom een leidraad en waar kan de leidraad bij bijdragen? Lees de leidraad hier.

 

%d bloggers liken dit: