Bollendak Utrecht
Bollendak©Juri Hiensch

Tweede tranche impulsbudget gestart voor pilots bestemmingsmanagement

Tweede tranche impulsbudget gestart voor pilots bestemmingsmanagement. In opdracht van de Taskforce Gastvrijheidseconomie is op basis van verschillende methodieken een universele Leidraad Bestemmingsmanagement ontwikkeld die toegepast kan worden voor het ontwikkelen van landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal beleid. Er wordt geïnventariseerd welke hulpvraag regio’s en steden in de praktijk hebben bij het toepassen van de verschillende stappen van de methodiek bestemmingsmanagement. Waar de ene regio mogelijk ondersteuning nodig heeft bij het ontwikkelen van relevant aanbod heeft de andere regio wellicht behoefte aan hulp bij vraagsturing, het definiëren van een ontwikkelkader of het monitoren van de impact van interventies.

Impulsbudget beschikbaar 2023

NBTC stelt in 2023 als experiment een ‘impulsbudget’ beschikbaar voor steden en regio’s om op basis van cofinanciering pilots uit te voeren op aspecten van bestemmingsmanagement. Hiermee worden regio’s en steden concreet geholpen bij de implementatie van bestemmingsmanagement en wordt ervaring opgebouwd met het vraag gestuurd werken. De kennis en ervaring uit de pilots worden breed gedeeld via het digitale platform NLbestemmingsmanagement.nl.

Impulsbudget voor bestemmingsmanagementBollendak Utrecht

Het impulsbudget is specifiek bedoeld voor de implementatie van bestemmingsmanagement door lagere overheden, DMO’s en CMO’s. Het toegekende impulsbudget bedraagt maximaal 35% van de totale projectkosten, met een minimum van €15.000,- en een maximum van €50.000,-.

De tweede tranche is nu gestart. Meer informatie over de procedure en criteria, lees je hier.