Groepsfoto

Directiebijeenkomst DMO’s en CMO’s Destinatie Nederland

Doorontwikkeling brancheorganisatie

Afgelopen woensdag 6 september kwamen directeuren/bestuurders van 40 CMO’s en DMO’s uit heel Nederland bijeen bij Kasteel de Haar. We hebben met elkaar gesproken over belangrijke onderwerpen m.b.t. de doorontwikkeling van de brancheorganisatie Destinatie Nederland. Daarnaast hebben wij input opgehaald voor de onderwerpen van de bestuurlijke agenda.

Het doel van de bijeenkomst was om met elkaar in gesprek te gaan over de ambities binnen het vakgebied de duurzame bezoekerseconomie, de definities van duurzaam bestemmingsmanagement in zowel proces als uitvoering en het belang van vrijetijdsbesteding voor de brede welvaart en welzijn. Daarnaast stond de verbindende rol die CMO’s en DMO’s kunnen spelen op de agenda.

Deze bijeenkomst benadrukte het belang van kennisdeling en samenwerking om een duurzame bezoekerseconomie te bevorderen. Het was een waardevolle dag vol inspiratie, motivatie en verbinding in het netwerk.

Met elkaar in gesprek over “Ruimte Maken”

In het middagprogramma stond het plan “Ruimte “Maken” van de samenwerkingstafel gastvrijheidsdomein centraal. De panelleden Riemer Rijpkema (voorzitter Gastvrij Nederland), Jos Vranken (NBTC), Rob van Gijzel  (trekker van de Samenwerkingstafel Gastvrijheidsdomein) en Herre Dijkema (voorzitter DMO/CMO Raad Destinatie Nederland) gingen in gesprek over de impact van het plan. Dit panel besprak hoe ruimte kan worden gemaakt voor toerisme op beleidsmatig niveau en welke rol de DMO’s en CMO’s hierin spelen.

Tijdens het panelgesprek werd benadrukt dat samenwerking op lokaal, regionaal en landelijk niveau cruciaal is voor de sector, die een belangrijke rol speelt bij maatschappelijke uitdagingen en als schakel fungeert tussen overheid en ondernemers. De directeuren bespraken hoe ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van steden, regio’s en het hele land.
Het plan “Ruimte Maken” wordt binnenkort officieel gepubliceerd.

©butino.nl

%d bloggers liken dit: