illuminated parliament buildings along the Hofvijver

Belangrijkste punten Prinsjesdag 2023 m.b.t het werkveld van een DMO/CMO

Op dinsdag 19 september vond Prinsjesdag plaats. De standpunten en plannen voor komend jaar zijn bekend gemaakt en de miljoenennota is voor 2024 gepubliceerd.
Uit de troonrede hebben we vier belangrijke punten gefilterd die relevant zijn in ontwikkeling naar een duurzame bezoekerseconomie.
Lees hieronder de citaten van de belangrijke punten vanuit de troonrede van Prinsjesdag 2023:

Ondernemen en samenwerken

“Nederland blijkt keer op keer een land van ondernemende en initiatiefrijke mensen die voor en met elkaar het goede willen doen, in verbondenheid met hun buren, dorp, stad, vereniging of regio. Er schuilt een grote samenbindende kracht in alles wat mensen met elkaar bereiken in het kleine, het dagelijkse, het gewone. Verbinding ontstaat waar mensen bij elkaar komen”

Cultuur confronteert, inspireert en overbrugt tegenstellingen

“Een goed voorbeeld van de manier waarop de regering die kracht van onderop wil stimuleren, is via cultuur. Cultuur confronteert, inspireert en overbrugt tegenstellingen. Van festivalterrein tot concertgebouw, en van museum tot muziekschool. Daarom blijft het kabinet bevorderen dat mensen kunnen genieten van cultuur, bijvoorbeeld met de Cultuurkaart voor jongeren”

Digitalisering

“Digitalisering en kunstmatige intelligentie leiden tot nieuwe kansen en risico’s op het gebied van werk, gezondheidszorg, onderwijs en economie. Het kabinet zet stappen om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en vertrouwd kan meedoen, onder meer door mensen te helpen digitale vaardigheden op te doen.”

Nota Ruimte

“Het kabinet werkt aan een nieuwe Nota Ruimte, waarin de toekomstige inrichting van ons land centraal staat. Daarin gaat het onder meer om de balans tussen landbouw, visserij en natuur, ruimte voor een duurzame energievoorziening, circulaire economie, nieuwe stedelijke ontwikkeling en vitaal platteland. Ruimtelijke vraagstukken zijn in ons land ook altijd verbonden met water en mobiliteit.”

Vanuit Destinatie Nederland zetten wij ons gezamenlijk in voor de duurzame bezoekerseconomie.
Voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 2023 staan onze 9 aandachtpunten in deze inbreng.

Door de samenwerking tussen landelijke overheden, provincies, regionale lokale overheden, branches, ondernemers en publieke sector, een versterkte structuur en voldoende middelen te geven, kunnen we de ontwikkeling naar een meer duurzame bezoekerseconomie vormgeven. De in Destinatie Nederland verenigde destinatie- en citymarketingorganisaties spelen hierin een belangrijke rol.

Door Destinatie Nederland is eerder dit jaar een manifest gepubliceerd, waarin ruimte wordt gevraagd voor de toerisme- en reactiesector.
Manifest Geef Toerisme & Recreatie de ruimte!

Lees je hier de Prinsjesdagnieuwsbrief van VNO-NCW met een eerste overzicht voor ondernemers van de plannen voor het komende jaar, lopende zaken en het economisch beeld.

De officiële stukken van de Rijksoverheid over de Miljoenennota kan je via deze link lezen.