Twente, Roombeek Enschede Stad ©MarketingOost - Laurens Kuipers

Kanteling rol toerisme en recreatie in coalitieakkoorden: groeiende aandacht voor duurzaamheid en leefbaarheid

Met onze inspanningen voor de provinciale verkiezingen hebben we ons doel bereikt; toerisme en recreatie moet worden opgenomen in alle 12 provinciale coalitieakkoorden. En dat is gelukt, getuige de analyse die we lieten maken door de redactie van het vakblad R&T.

 

Manifest geef toerisme en recreatie de ruimte

Geef Toerisme en Recreatie de ruimte!

In aanloop naar de provinciale verkiezingen namen wij als Destinatie Nederland het initiatief om een manifest op te stellen en haakten daarbij de branches binnen Gastvrij Nederland aan. Binnen een zeer korte tijd wisten we met elkaar tot een stevig manifest te komen: Geef Toerisme en Recreatie de ruimte!
Ook organiseerden we een bijeenkomst in Den Haag om het manifest onder de aandacht te brengen.
Samen met DMO’s en CMO’s wisten we in de provincies ons punt te maken.

Analyse provinciale coalitieakkoorden

Samenvattend zien we in alle provinciale coalitieakkoorden nog veel aandacht voor de economische impact die de sector heeft voor de regionale economie en werkgelegenheid. Toch zien we een verschuiving waarbij de rol die recreatie en toerisme voor de leefbaarheid kan spelen in bijna alle provincies wordt benadrukt. Provincies met een grote woningenbouwopgave erkennen de noodzaak om recreatiemogelijkheden dichtbij voor die nieuwe inwoners te realiseren. In toeristisch drukke provincies speelt verdere spreiding van toeristen in tijd en plaats heel nadrukkelijk. Provincies met een wat lager aantal toeristen zetten juist in op het aanjagen van toerisme met als doel het volume omhoog te krijgen.

Lees hier toerisme en recreatie per provincie is meegenomen en er een duidelijke relatie wordt gelegd naar leefbaarheid en duurzaamheid.

%d bloggers liken dit: