2pagerManifest Geef toerisme & recreatie de ruimte

Two Pager Manifest | Geef toerisme en recreatie de ruimte!

Deze two-pager Geef toerisme en recreatie de ruimte! is tot stand gekomen in samenwerking tussen Destinatie Nederland, het landelijk netwerk van destinatie- en citymarketing organisaties, en Gastvrij Nederland, het platform van branches en organisaties uit de gastvrijheidssector.

Zes aandachtspunten voor provinciaal beleid
In aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart roepen Gastvrij Nederland en Destinatie Nederland de provincies op toerisme en recreatie de ruimte te geven. De brede gastvrijheidssector zorgt in Nederland voor welvaart én welzijn en raakt terreinen als wonen, verkeer en natuur. Vandaag hebben Destinatie Nederland samen met Gastvrij Nederland een Manifest Geef toerisme en recreatie de ruimte! uitgebracht hiermee pleiten wij er voor dat de brede gastvrijheidssector een plek krijgt in elk toekomstig provinciaal collegeprogramma.

Aan de hand van zes aandachtspunten zetten we in het manifest uiteen hoe de provincies de brede gastvrijheidssector voldoende ruimte kunnen geven.

Het is een gezamenlijk opgesteld manifest waarin de provincies worden opgeroepen toerisme en recreatie de ruimte te geven. In de two-pager zijn de 6 belangrijkste aandachtspunten voor provinciaal beleid benoemd.

%d bloggers liken dit: