Publicatie Manifest Geef toerisme en recreatie de ruimte!

Manifest geef toerisme en recreatie de ruimte

Vandaag hebben Destinatie Nederland samen met Gastvrij Nederland een Manifest Geef toerisme en recreatie de ruimte! uitgebracht. Hiermee pleiten wij er voor dat de brede gastvrijheidssector een plek krijgt in elk toekomstig provinciaal collegeprogramma. In het manifest Geef Toerisme en Recreatie de ruimte zijn de 6 belangrijkste aandachtspunten voor provinciaal beleid benoemd. Het manifest Geef […]

Two Pager Manifest | Geef toerisme en recreatie de ruimte!

Deze two-pager Geef toerisme en recreatie de ruimte! is tot stand gekomen in samenwerking tussen Destinatie Nederland, het landelijk netwerk van destinatie- en citymarketing organisaties, en Gastvrij Nederland, het platform van branches en organisaties uit de gastvrijheidssector. Zes aandachtspunten voor provinciaal beleid In aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart roepen Gastvrij […]

De veranderende rol van de DMO – Toolkit

Destinatie Nederland heeft in samenwerking met destinatie- en citymarketing organisaties (DMO’s) in Nederland gesproken over de toekomst van DMO’s. In co-creatie met elkaar heeft dat geleid tot de toolkit ‘De veranderende rol van de DMO’. In deze brochure zijn de 10 belangrijkte thema’s voor de doorontwikkeling van DMO’s te vinden die met elkaar zijn benoemd.

Samen bouwen aan gastvrije bestemmingen – leidraad voor DMO’s

Kennisnetwerk Destinatie Nederland is een landelijk netwerk van, voor en door professionals van 65 destinatiemanagement organisaties (DMO’s). Deze uitgave licht de zeven bouwstenen voor gastvrijheidsontwikkeling toe en dient als leidraad voor DMO’s voor het samen bouwen aan gastvrije bestemmingen. Uitgave: Juni 2021, Kennisnetwerk Destinatie Nederland i.s.m. Hotelschool The Hague